Thursday, December 12, 2013

Tulip...tart nanas

Tk pada yang menempahnya...balik dr berjalan terus masuk dapur siapkan tempahan. 

Selamat dah hantar pada 12.12. dan 13.12...tk semua.


No comments:

Post a Comment